Informatie over visa om in het buitenland te werken, studeren of reizen

home

Wat is een visum?

Een visum is een officieel reisdocument waarmee een vreemdeling binnen een bepaalde periode een land kan binnenkomen, verblijven en verlaten. Er zijn veel verschillende soorten visa, waaronder transitvisa, werkvisa, bezoekvisa en studentenvisa. Elk type visum heeft zijn eigen vereisten en voorwaarden. Een transitvisum vereist bijvoorbeeld eenvoudigweg dat de aanvrager een geldig paspoort en een bewijs van doorreizen heeft.

Voorbeeld van een geldig reisvisum

Voorbeeld visum Canada
Afbeelding: Een afbeelding van een door de regering van Canada afgegeven reisvisum zoals afkomstig van Wikipedia. Toont de informatie in een typisch visumdocument.

Zoals getoond in de Canada visum voorbeeldafbeelding hierboven, geldig reisvisum bevat meestal een visumsticker, uw reisdocument (bijv. paspoort), uw naam, uw foto, de duur van het visum of hoe lang u op een enkele of meerdere binnenkomsten kunt blijven, en andere informatie zoals de afgifte land en ambassade of consulaat waar u het visum heeft aangevraagd.

Een werkvisum kan vereisen dat de aanvrager een baanaanbieding heeft van een sponsorende werkgever. Een studentenvisum kan vereisen dat de aanvrager is ingeschreven bij een onderwijsinstelling. De specifieke vereisten zijn afhankelijk van het type visum en het land dat het afgeeft. Visumaanvragen kunnen online, op een consulair kantoor of op een ambassade worden ingediend. Sommige eTA-visa kunnen op de luchthavens worden verkregen; sommige landen bieden ook visa bij aankomst aan burgers van in aanmerking komende landen.

Een verhaal over reisvisa

Er was een tijd, lang geleden, dat mensen vrij van het ene land naar het andere konden reizen zonder enige beperking. Naarmate de wereld echter steeds meer met elkaar verweven raakte, werd het duidelijk dat er iets moest worden gedaan om het verkeer van mensen te reguleren. Zo werd het reisvisumdocument geboren in 420BC. In het bijzonder werd het eerste visum in de Hebreeuwse Bijbel aan Nehemia afgegeven tijdens een reis naar Judea van Jeruzalem.

Andere opmerkelijke gebeurtenissen in de geschiedenis van reisvisa en -vergunningen:

  • 1386 - 1442: Het eerste paspoort is gemaakt door koning Hendrik de V.
  • 1643 - 1715: Koning Lodewijk XIV van Frankrijk ondertekende reisdocumenten belde hij "paspoort".
  • 1918 – verder: Paspoorten werden na de Eerste Wereldoorlog een verplicht document.
  • 1922 - 1938: De Volkenbond in Parijs gelanceerd “Nansen-paspoort” om vluchtelingen na WOI te verminderen.
  • 1945 – verder: Na de Tweede Wereldoorlog werden allerlei reisdocumenten (paspoorten, visa, werkvergunningen en grensbewaking) verplicht.

In de loop der jaren zijn er wereldwijd veel wijzigingen geweest in de visumregelgeving. In sommige gevallen hebben bepaalde landen het voor mensen uit andere landen moeilijker gemaakt om binnen te komen; in andere landen zijn de visumvereisten versoepeld in een poging het toerisme en de handel te bevorderen. Maar één ding is constant gebleven: het reisvisum is een essentieel onderdeel van het wereldwijde immigratiebeleid.

Wat is een bezoekvisum?

Het bezoekersvisum (ook wel een toeristenvisum of bezoekersvisum genoemd) is een type visum waarmee een vreemdeling het land voor een tijdelijke periode kan binnenkomen en er mag verblijven. Bezoekersvisa worden meestal gebruikt voor zaken, toerisme, medische behandelingen, korte cursussen, vrije tijd of om vrienden en familie te bezoeken.

Bezoekersvisa zijn over het algemeen zes maanden of een jaar geldig, maar kunnen indien nodig worden verlengd. Om een ​​bezoekersvisum aan te vragen, moet u aantonen dat u sterke banden heeft met uw thuisland en dat u het land na uw bezoek zult verlaten.

Wat is een werkvisum?

Een werkvisum is een door de overheid afgegeven vergunning waarmee iemand in het buitenland betaald werk mag aannemen. Afhankelijk van het land kunnen de vereisten voor het verkrijgen van een werkvisum verschillen. In sommige gevallen moeten werkgevers hun werknemers mogelijk sponsoren voor een werkvisum, terwijl in andere gevallen individuen er zelf een moeten aanvragen.

Werkvisa hebben meestal bepaalde beperkingen, zoals dat ze alleen geldig zijn voor een bepaalde periode of dat houders alleen in specifieke beroepen mogen werken.

Wat is een studievisum?

Een studievisum (of studentenvisum) is een document dat een vreemdeling toestaat een land binnen te komen en er te verblijven om te studeren aan een geaccrediteerde onderwijsinstelling. Om een ​​studentenvisum (studievergunning) te krijgen, moet u over het algemeen zijn geaccepteerd door een school, hogeschool, universiteit of andere erkende onderwijsinstelling in het land.

Een belangrijke vereiste voor het aanvragen van een studentenvisum is een bewijs dat je genoeg geld hebt om je collegegeld en de kosten van levensonderhoud te betalen terwijl je op school bent ingeschreven. Sommige landen staan ​​internationale studenten toe om parttime te werken terwijl ze studeren, meestal 20 uur per week.

Wat is immigratie?

In het algemeen is immigratie het proces of de handeling van verhuizen om in een vreemd land te gaan wonen. Dit kan voor een tijdelijke periode zijn of voor een meer permanente basis.

Als mensen het over immigratie hebben, bedoelen ze vaak het soort permanente beweging dat ertoe leidt dat iemand zich in een nieuw land vestigt. Immigratie omvat meestal het verkrijgen van een soort toestemming van de regering van het land van bestemming. Mensen die bijvoorbeeld naar de Verenigde Staten willen verhuizen, moeten een groene kaart hebben, waarmee ze een permanente verblijfsstatus krijgen.

Meestal migreren mensen vanwege verschillende push- en pull-factoren. Push-factoren verwijzen naar de motivaties om het land van herkomst te verlaten, zoals oorlog of vervolging, terwijl pull-factoren de aantrekkingskrachten zijn die migranten naar hun gastland trekken, zoals banen of een hogere kwaliteit van leven.

Op worktudyvisa.com bieden we informatie over visa om te werken, studeren, bezoeken of immigreren naar elk land in Azië, Europa, Noord Amerika, Zuid-Amerika, Oceanië en Afrika.

Gratis werk- en studievisuminformatie