Informatie over visa om in het buitenland te werken, studeren of reizen

Home

Wat is een visum?

Een visum is een officieel reisdocument waarmee een vreemdeling binnen een bepaalde periode een land kan binnenkomen, verblijven en verlaten. Er zijn veel verschillende soorten visa, waaronder transitvisa, bezoekvisum en werk- en studievisum. Elk type visum heeft zijn eigen vereisten en voorwaarden. Een transitvisum vereist bijvoorbeeld dat de aanvrager een geldig paspoort en een bewijs van doorreis heeft.

Voorbeeld van een geldig reisvisum

Voorbeeld visum Canada
Afbeelding: Een afbeelding van een reisvisum afgegeven door de regering van Canada, afkomstig van Wikipedia. Toont de informatie in een typisch visumdocument.

Zoals getoond in de Canada visum voorbeeldafbeelding hierboven, een geldig reisvisum bevat meestal een visumsticker, uw reisdocument (bijvoorbeeld paspoort), uw naam, uw foto, de duur van het visum, of hoe lang u mag blijven bij enkele of meerdere binnenkomsten, en andere informatie zoals het land van afgifte en de ambassade of het consulaat waar u het visum heeft aangevraagd.

Een werkvisum kan vereisen dat de aanvrager een baan aangeboden krijgt van een sponsorende werkgever, terwijl een studentenvisum vereist dat de aanvrager is ingeschreven bij een onderwijsinstelling. De specifieke vereisten zijn afhankelijk van het type visum en het land dat het afgeeft, en visumaanvragen kunnen online, bij een consulaat of bij een ambassade worden ingediend. Sommige eTA-visa kunnen op de luchthavens worden verkregen; sommige landen bieden ook visa bij aankomst aan burgers van in aanmerking komende landen.

Een verhaal over reisvisa

Er was een tijd, lang geleden, dat mensen zonder enige beperking vrij van het ene land naar het andere konden reizen. Naarmate de wereld echter steeds meer met elkaar verbonden raakte, werd het duidelijk dat er iets moest worden gedaan om het verkeer van mensen te reguleren. Zo werd het reisvisumdocument geboren in 420 BC. In het bijzonder werd het eerste visum afgegeven aan Nehemia in de Hebreeuwse Bijbel tijdens een reis naar Judea of ​​Jeruzalem.

Andere opmerkelijke gebeurtenissen in de geschiedenis van reisvisa en -vergunningen:

  • 1386 - 1442: Het eerste paspoort is gemaakt door koning Hendrik V.
  • 1643 - 1715: Koning Lodewijk XIV van Frankrijk ondertekende reisdocumenten belde hij "passeer poort."
  • 1918 – verder: Paspoorten werden na de Eerste Wereldoorlog een verplicht document.
  • 1922 - 1938: De Volkenbond in Parijs lanceerde de "Nansen-paspoort" om vluchtelingen na WOI te verminderen.
  • 1945 – verder: Allerlei reisdocumenten (paspoorten, vergunningen, werk- en studievisa en grensbewaking) werden na de Tweede Wereldoorlog verplicht.

In de loop der jaren zijn er wereldwijd veel wijzigingen geweest in de visumregelgeving. In sommige gevallen hebben bepaalde landen het moeilijker gemaakt voor mensen uit andere landen om binnen te komen; in andere landen zijn de visumvereisten versoepeld om toerisme en handel te bevorderen. Maar één ding is constant gebleven: het reisvisum is essentieel voor het wereldwijde immigratiebeleid.

Wat is een bezoekvisum?

Het bezoekersvisum (ook wel een toeristenvisum of bezoekersvisum genoemd) is een soort visum waarmee een vreemdeling het land kan binnenkomen en er tijdelijk kan verblijven. Bezoekersvisa worden doorgaans gebruikt voor zaken, toerisme, medische behandeling, korte cursussen, vrije tijd of het bezoeken van vrienden en familie.

Bezoekersvisa zijn over het algemeen zes maanden of een jaar geldig, maar kunnen indien nodig worden verlengd. Om een ​​bezoekersvisum aan te vragen, moet u bewijzen dat u sterke banden heeft met uw eigen land en het land zult verlaten zodra u het bezoekt.

Wat is een werkvisum?

Een werkvisum is een door de overheid afgegeven vergunning waarmee iemand betaald werk in het buitenland kan gaan doen. De vereisten voor het verkrijgen van een werkvisum kunnen per land verschillen. In sommige gevallen moeten werkgevers hun werknemers sponsoren voor een werkvisum, terwijl in andere gevallen individuen er zelf een moeten aanvragen.

Werkvisa hebben meestal bepaalde beperkingen, zoals dat ze alleen geldig zijn voor een bepaalde periode of dat houders alleen in specifieke beroepen mogen werken.

Wat is een studievisum?

Een onderzoek (of leerling) visum is een document dat een buitenlander toestaat een land binnen te komen en er te verblijven om te studeren aan een geaccrediteerde onderwijsinstelling. Over het algemeen, om een ​​studentenvisum te krijgen (studievergunning), moet u zijn geaccepteerd door een school, hogeschool, universiteit of andere geaccrediteerde onderwijsinstelling in het land.

Een belangrijke vereiste om een ​​studentenvisum aan te vragen, is het bewijs dat je genoeg geld hebt om je collegegeld en levensonderhoud te betalen terwijl je op school zit. In sommige landen mogen internationale studenten parttime werken tijdens hun studie, meestal 20 uur per week.

Wat is immigratie?

In het algemeen is immigratie het proces of de handeling van verhuizen om in een vreemd land te gaan wonen. Dit kan voor een tijdelijke periode zijn of voor een meer permanente basis.

Wanneer mensen over immigratie praten, bedoelen ze vaak het soort permanente verplaatsing dat ertoe leidt dat iemand zich in een nieuw land vestigt, en immigratie houdt meestal in dat er enige toestemming wordt verkregen van de regering van het land van bestemming. Mensen die bijvoorbeeld naar de Verenigde Staten willen verhuizen, moeten een groene kaart krijgen, waarmee ze een permanente verblijfsstatus krijgen.

Meestal migreren mensen vanwege verschillende push- en pullfactoren. Push-factoren verwijzen naar de motivaties om iemands thuisland te verlaten, zoals oorlog of vervolging, terwijl pull-factoren de aantrekkingskracht zijn die migranten naar hun gastland trekken – zoals banen of een hogere levenskwaliteit.

At werkstudievisa.com, geven we informatie over werk- en studievisa, bezoeken aan of immigreren naar een land in Azië, Europa, Noord Amerika, Zuid-Amerika, Oceanië en Afrika.

Gratis werk- en studievisuminformatie